Biblioteka


Książki:

Ślady polskie w Brazylii

A comunidade Polônica brasileira na visăo do padre Zdzislaw Malczewski Nowy

Mensageiro de ideais

Polacy pod Krzyżem Południa

Polonii brazylijskiej obraz własny

Przeglad Polsko Polonijny nr 4 zeszyt 1 - Nowy

Rui Barbosa

Artykuły:

"Echo Polonii Brazylijskiej" zaprzestało wychodzić ....Nowy

"Zwiastun ideałów. Sylwetka ks. B. Grzymkowskiego TChr"

Śladami polskich osadników w Brazylii. Monografia parafii Santana

Ślady polskie w Brazylii - recencja książki

Świętowanie 25. lecia posługi sióstr elżbietanek w Brazylii

Świętowanie 35. rocznicy wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w Kurytybie

Świętowanie 80 lat imigracji polskiej w Orle Białym (1-3 V 2009 r.)

Świętowanie Niepodległości Polski w Kurytybie (11 XI 2012 r.)

Światowy zjazd rektorów Polskich Misji Katolickich w stolicy Prymasów Polski

50 lat Towarzystwa Chrystusowego w Brazylii

60 lat Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii

Chrystusowiec uczestnikiem krajowego zebrania duszpasterstwa ludzi w drodze Konferencji Episkopatu Brazylii w 2013 r.

Czy mozna mowić o przywództwie wśrod Polonii brazylijskiej? Próba zarysowania problematyki

Duszpasterstwo polonijne w Brazylii

Działacz polonijny w Rio de Janeiro uhonorowany Medalem Prymasa Polski

Dzień Polski na 60. Targach Książki w Porto Alegre

Echa twórczości polskiego noblisty Władysława Stanisława Reymonta w Brazylii

Humanista i obywatel świata - ks. Ignacy Posadzy TChr

Imię Twoje Franciszek

Inauguracja katedry Cypriana Norwida w Instytucie Literatury na Uniwersytecie (UnB) w stołecznej Brasílii

Intronizacja ikony Pani Jasnogórskiej w brazylijskim Monte Claro

Jubileusz 60 lat posługi kapłańskiej ks. Józefa WOJNARA SChr Nowy

Kanonizacja Jana Pawła II, a Polonia brazylijska

Kilka spostrzeżeń poczynionych przy lekturze książki Isabel Rosa Gritti o występujących uprzedzeniach do imigracji polskiej w Rio Grande do Sul

Kolejny polski misjonarz biskupem w Brazylii

Konferencja międzynarodowa na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat przyszłości nauczania języka polskiego w świecie

Konferencja naukowa na temat „przywództwa polonijnego – jego roli i wpływu na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji”

Konkurs "Polska i Brazylia - blizej niż się nam wydaje"

Krzewienie polskości w Brazylii poprzez publikacje w j. portugalskim

List JE Biskupa Wiesława Lechowicza do Polonii na Wielkanoc 2020 Nowy

List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100.rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Nowy

Literackie wyróżnienie Rady Municypalnej miasta Kurytyby dla chrystusowca

Msza św. w siódmym dniu tragedii smoleńskiej

Nauczanie języka polskiego w Brazylii. Od szkoły polskich osadników do polonistyki na brazylijskich uczelniach federalnych

Nawiedzenie relikwii bł. Jana Pawła II w Ijuí - RS

Niecodzienne świętowanie Polonii w Rio de Janeiro w 2013 r.

Niewierzący wita nowego papieża

Nowy portal Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii

Peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II do wspólnoty św. Kazimierza w stanie Rio Grade do Sul

Polonia brazylijska złączona w żalu i modlitwie z Narodem Polskim

Polonia semper fidelis. Wywiad....

Polonia w Porto Alegre świętowała Niepodległość Polski

Polonii brazylijskiej obraz własny - Recenzja

Polskie Jaselka w parku Jana Pawla II w Kurytybie w 2013 r.

Potrojna uroczystosc polonijna w Kurytybie

Przedstawiciele polskich uczelni w Brazylii. Spotkanie z Polonią w Kurytybie

Przyjechali, bo Polskę ciągle mają w sercach

Rada Municypalna Kurytyby uczciła 140 lat polskiej imigracji w Brazylii

Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II dla Polonii brazylijskiej

Słów kilka od laureata...

Słowo Bpa W. Lechowicza do Polonii z okazji uroczystości NMP Królowej Polski Nowy

Santana - w przededniu stulecia migracji z Polski do Brazylii

Santana parańska rozpoczęła świętowanie 100. lecia osadnictwa polskiego

Senat Polski wspiera polonijny zespół folklorystyczny w Porto Alegre

Sentymentalny powrót do Ojczyzny i promocja polonijnych książek w Warszawie

Społeczeństwo brazylijskie wraz ze społecznością polonijną opłakuje śmierć Jana Pawła II

Stan i perspektywy badań nad Polonią latynoamerykańską

Stulecie polskiej emigracji w Santana

Tożsamość środowisk polonijnych w brazylijskich parafiach Towarzystwa Chrystusowego

Tożsamość narodowa młodego pokolenia Polonii w Ameryce Łacińskiej

Uroczyste obchody 25. rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Kurytybie (2 lipca 2005 r.)

Uroczyste obchody z okazji 30-lecia założenia Braspolu Nowy

W trosce o Polaków za granicą. Kard. August Hlond, Prymas Polski (1881-1948)

Wielka radość z kanonizacji Jana Pawła II

Wizyta pierwszego posła Rzeczypospolitej Polskiej Ksawerego Orłowskiego w Paranie w 1920 roku

Wizytacja generała chrystusowców w Kapelanii Polskiej w Porto Alegre-RS

Złoty jubileusz ks. Jana Sobieraja TChr

Zamyślenia polonijne ...

Zarys duszpasterstwa polskiego w Porto Alegre

Zebranie rektorów PMK i koordynatorów duszpasterstwa polonijnego w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Adres

Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Porto Alegre-RS | CEP 90230-002

Kontakt:

Tel.: (51) 99407-4242
(51) 3024 - 6504


email: revista@polonicus.com.br