2020:
Dezembro:
20.“POLSKA I BRAZYLIA – BLIŻSZE, NIŻ SIĘ WYDAJE” – to tom studiów z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Brazylią oraz 90. rocznicy powstania Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego. Wspomniane dzieło ukazało się pod koniec 2020 r. przy współpracy Zakładu Brazylianistyki i Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Wydawnictwa Muzeum Niepodległości. Książka licząca blisko 800 stron ukazała się w języku polskim i portugalskim i swoje teksty udostępniło prawie 40 autorów. W gronie autorów znalazł się jedyny duchowny, a konkretnie rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii ks. Zdzisław Malczewski SChr, który został poproszony przez organizatorów tego wydania o przygotowanie tekstu na temat „Roli polskiego duszpasterstwa w Brazylii w zachowaniu więzi Polonii z krajem pochodzenia”. Wspomniany artykuł znajduje się we wspomnianej książce na s. 283-314.
Proszę kliknąć na ten link, aby zobaczyć okładkę oraz spis treści wspomnianej książki: PolskaBrazylia-tytul+spis-tresci
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Brazylia była pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, która uznała niepodległość Polski. Pierwszy Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej na tym kontynencie został otwarty w Kurytybie, stolicy stanu Paraná. 13 stycznia 1920 r. przybył do tego miasta pierwszy konsul Kazimierz Głuchowski. W trakcie pełnienia swojej służby dyplomatycznej K. Głuchowski odwiedzał polskie skupiska usytuowane na południu tego kraju. Owocem jego odwiedzin, spotkań z emigrantami jest dzieło zawierające szczególne informacje o liczbie, nazwach kolonii czy pochodzeniu naszych osadników. Dla badaczy osadnictwa polskiego w Brazylii książka ta jest bogatą i dokładną kopalnia wiedzy o naszych emigrantach. „Materiały do problemu osadnictwa polskiego w Brazylii”, to właśnie książka autorstwa pierwszego polskiego konsula w tym kraju, wydana przez Instytut Naukowy do Badań Emigracji i Kolonizacji w Warszawie w 1927 r. Pierwszy poseł Rzeczypospolitej Polskiej hrabia Ksawery  Orłowski  przybył do Rio de Janeiro – ówczesnej stolicy Brazylii – 27 kwietnia 1920 r. Poseł Orłowski wręczył listy uwierzytelniające prezydentowi Brazylii Epitácio da Silva Pessoa w dniu 27 maja 1920 r. Z chwilą otwarcia poselstwa polskiego w Rio de Janeiro – jak zauważa nasz Współzałożyciel Sługa Boży Ojciec Ignacy Posadzy – „od razu podniosło się znaczenie kolonii polskiej. Przedtem Brazylijczycy mawiali często: ‘Polska bez sztandaru nic nie znaczy’. Teraz poczęto Polaków więcej poważać” (Ks. Ignacy Posadzy, Drogą Pielgrzymów, Potulice 1938, s. 38).
02. JE Biskup Wiesław Lechowicz – Delegat KEP ds duszpasterstwa emigracji polskiej przesyła do Polonii życzenia na święta Bożego Narodzenia!Kliknij tutaji zapoznaj się z treścią życzeń! Otrzymaliśmy także życzenia od p. Mateusza Morawieckiego premiera rządu polskiego oraz p. Jana Dziedziczaka odpowiedzialnego w kancelarii premiera za kontakty z Polonią oraz Polakami za granicą. Aby przeczytać życzenia, proszę kliknąć tutaj!
Listopad:
19. Polska Poczta wydała znaczek upamiętniający 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Brazylią a Polską. Znaczek przedstawia logo autorstwa Alessandro Nogueira Beda.
W dniu 27 maja 1920 r. pierwszy polski przedstawiciel dyplomatyczny Ksawery Orłowski wręczył ówczesnemu prezydentowi Brazylii Epitácio Pessoa listy uwierzytelniające, które formalizowały nawiązanie stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami. Rok później rząd brazylijski wysłał do Polski swojego pierwszego przedstawiciela dyplomatycznego Rinaldo de Lima e Silva.
Rząd brazylijski, w 1918 roku, był pierwszym w Ameryce Łacińskiej, który oficjalnie uznał odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach okupacji. Prawo do suwerenności i samostanowienia narodu polskiego miały szczególne znaczenie dla Brazylijczyków, którzy przyjęli w swojej ojczyźnie liczną społeczność polskich emigrantów, przybywających w poszukiwaniu lepszych warunków życia i wolności.
W trakcie kilku fal migracyjnych, na przestrzeni ostatnich 150 lat, Polacy przysłużyli się znaczco dla rozwoju brazylijskiego rolnictwa, przemysłu, nauki i sztuki. Dziś Polska przyjmuje Brazylijczyków, wielu z nich polskiego pochodzenia. Obecnie w Polsce studiuje i pracuje około trzech tysięcy Brazylijczyków.
Z biegiem czasu Brazylia i Polska nawiązały silne więzi historyczne i kulturowe, wzmocnione wiarą we wspólne wartości. A wraz z intensywnym rozwojem dialogu politycznego, współpraca między obydwoma krajami odbywa się w najróżniejszych dziedzinach, takich jak handel, obrona, edukacja, nauka, technologia, innowacje i kultura.
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Brazylia-Polska: Dialogi historyczno-kulturowe”, opracowaną w ramach akademickiej współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Passo Fundo oraz Uniwersytetem Wrocławskim. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na wspólne polsko-brazylijskie wątki historyczno-kulturowe oraz upamiętnienie stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. Publikację uświetnia przesłanie Ambasadora Brazylii Hadila Rocha Vianny z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Brazylią. Publikacja jest dostępna na stonie: http://seer.upf.br/index.php/rhdt/index ;    https://www.youtube.com/watch?v=IJYJrOlfEwo
Od 5 do 18 listopada 2020r. odbywa się pierwszy wirtualny Przegląd Kina Polskiego w Brazylii, prezentujący wybór najnowszych polskich produkcji filmowych, nagradzanych na najważniejszych międzynarodowych festiwalach. Wydarzenie wpisuje się w obchody 100-lecia stosunków dyplomatycznych między Brazylią a Polską i powstało w ramach współpracy Brazylijskiego Towarzystwa Kultury Polskiej w São Paulo i Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” , pod patronatem polskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wszystkie filmy dostępne są na stronie internetowej https://www.mostradecinemapolones.com.br/home  https://www.youtube.com/watch?v=d8dnKEGAiwA
Wszystkim polskim przedsiębiorcom zainteresowanym brazylijskim rynkiem polecamy webinarium “Brazylia – największy rynek Ameryki Południowej. Potencjał i wymagania” organizowane przez Targi Kielce S.A.,  które odbędzie się 18 listopada o godz. 10. Wśród prelegentów nie zabraknie przedstawiciela Ambasady, który opowie o potencjale biznesowym i inwestycyjnym Brazylii. Kolejne webinarium w ramach biznesowej platformy #tkbusinessexchange już w środę 18 listopada o 10.00. Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Brazylia – największy rynek Ameryki Południowej. Potencjał i wymagania.” Partnerem wydarzenia jest Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC).
Wrzesień:
30. Jubileusz 20-lecia pracy redakcyjno-wydawniczej. Z satysfakcją oddajemy do rąk naszych Czytelników kolejną edycję czasopisma „POLONICUS – Revista de reflexão Brasil-Polônia” (POLONICUS – periodyk refleksji Brazylia – Polska), jest to już z kolei 20 numer. Jeśli włączymy poprzednie 20 numerów wydawanego „Projeções”, to mamy w sumie 40 numerów wychodzących w ciągu 20 lat! Wyrażamy szczerą wdzięczność tym wszystkim, którzy z nami współpracują w redagowaniu czasopisma! Gdyby nie konkretna wcześniejsza pomoc Senatu RP, a obecnie pomoc Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jaką otrzymaliśmy za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” to pismo, z pewnością nie ujrzałoby światła dziennego i nie dotarło do rąk naszych Czytelników! Stąd też nasze podziękowanie dla rządu polskiego za wspieranie piśmiennictwa polonijnego w świecie. „Polonicus” jest z pewnością periodykiem odbiegającym od innych tytułów, jakie spotykamy na liście różnorodnych pism polonijnych w świecie. Periodyk ukazuje się tradycyjnie w wersji papierowej, jak też jest dostępny w wersji elektronicznej. Zainteresowanych zapraszam dokliknięcia tutaj, aby zapoznać się z jubileuszowym numerem tego czasopisma!
29. Za pośrednictwem internetu (on-line) ma miejsce kolejne zebranie przedstawicieli kilkunastu społeczności polonijnej z różnych krajów świata biorących udział w organizacji nowego patriotycznego Stowarzyszeniu “Republika Polonia”. W ponad dwugodzinnym zebraniu uczestniczy rektor PMK w Brazylii.
Sierpień:
15. Po zakończeniu II wojny światowej pokaźna liczba żołnierzy polskich walczących z NIemcami w walkach po stronie aliantów nie mogło powrócić do Polski ujarzmionej przez komunistów. Wybrali życie na emigracji i przybyli do Brazylii. Zamieszkali w takich miastach jak: Kurytyba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Z biegiem czasu tworzyli oddziały Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Najaktywniejszym było koło w Rio de Janeiro. Po upływie kilkudziesięciu lat bohaterowie wojenni zaczęłi przechodzić na wieczną wartę. Aktualnie (wrzesień 2020 r.) pozostał jedyny kombatant inż. Ignacy Felczak. Postanowił rozwiązać koło SPK w dawnej stolicy Brazylii informując Zarząd Centralny SPK w Londynie i odpowiednie władze wojskowe w Brazylii.
07. Odbywa się – za pośrednictwem internetu – zebranie przedstawicieli Polonii z różnych krajów zamieszkania. Po dwugodzinnym zebraniu została utworzona nowa organizacja polonijna: Stowarzyszenie “Republika Polonia”. Rektor PMK w Brazylii uczestniczył w tym zebraniu założycielskim.
08 Odbywa się zaprzysiężenie prezydenta RP dr Andrzeja Dudy, który ponownie został wybrany na 5-letnią kadencję!
Lipiec:
17. Zmarł ks. Kardynał Zenon Grocholewski, bliski współpracownik św. Jana Pawła II, doktor honorowy Akademii Teologii Katolickiej. Ks. Kardynał Grocholewski był bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Papieża Franciszka. Przez 16 lat stał na czele Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Znacznie przyczynił się do przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ks. Kardynał Grocholewski często podkreślał wielki wkład szkół katolickich w proces edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. W 1998 roku otrzymał doktorat honorowy Akademii Teologii Katolickiej.
12. Odbywa się druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Dotychczasowy prezydent RP dr Andrzej Duda został wybrany na kolejną 5-letnią kadencję.
Ponowne zaproszenie skierowane do Młodych
Kochani Młodzi Przyjaciele!  W dniach od 1 do 9 sierpnia br. miał się odbyć w Krakowie III Kongres Młodzieży Polonijnej. Niestety, na drodze do spotkania w Krakowie stanęły problemy związane z pandemią. Chciałbym jednak, byśmy spotkali się w przestrzeni wirtualnej. Dlatego zapraszam Was do wzięcia udziału w terminie „kongresowym”, to znaczy w dniu 1 sierpnia (sobota) od godz. 15:00 do godz. 20:00 czasu polskiego. Zaproszenie kieruję do wszystkich młodych osób żyjących w środowiskach polonijnych poza granicami Polski, niezależnie od tego, czy ktoś dotychczas brał udział czy nie w Kongresie Młodzieży Polonijnej. Spotkanie w dniu 1 sierpnia będzie przebiegać pod hasłem „Powołani do świętości” i zapoczątkuje cykl spotkań „Kongres Młodzieży Polonijnej on-line”, będących stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych. W organizację pierwszego wirtualnego spotkania w dniu 1 sierpnia włącza się grupa młodzieży „Orły” z Niemiec. Zgłoszenia proszę przesyłać za pomocą formularzu (umieszczony na stronach: Kongres Młodzieży Polonijnej, „Grupa Modlitewna Orły”, Duszpasterstwo Emigracji Polskiej, w terminie do 29 lipca. Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymacie link, który poprzez aplikację „Zoom” umożliwi Wam udział w spotkaniu. Liczę na Waszą obecność i bardzo serdecznie Was zapraszam! Bp Wiesław Lechowicz – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
Więcej informacji:  https://opoka.news/kongres-mlodziezy-polonijnej-spotkanie-live
Kongres Młodzieży Polonijnej on line: Serdecznie zapraszamy na Kongres Młodzieży Polonijnej, który odbędzie się 1 sierpnia 2020 r poprzez aplikacje ZOOM. Spotkanie to będzie przebiegać pod hasłem „Powołani do świętości” i zapoczątkuje cykl spotkań „Kongres Młodzieży Polonijnej – Spotkanie LIVE”, będących stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych. W organizację pierwszego wirtualnego spotkania w dniu 1 sierpnia włącza się młodzieżowa „Grupa Orły” z Niemiec.
VIDEO-ZAPROSZENIE – BP WIESŁAW LECHOWICZ
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza / zamieszczony poniżej/ w terminie do 29 lipca br.  Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymacie link, który poprzez aplikację „Zoom” umożliwi Wam udział w spotkaniu.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA Licząc na Waszą obecność serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na na stronach: Kongres Młodzieży Polonijnej, „Grupa Modlitewna Orły”,  Duszpasterstwo Emigracji Polskiej
Kochani Młodzi Przyjaciele! W dniach od 1 do 9 sierpnia br. miał się odbyć w Krakowie III Kongres Młodzieży Polonijnej. Niestety, na drodze do spotkania w Krakowie stanęły problemy związane z pandemią. Chciałbym jednak, byśmy spotkali się w przestrzeni wirtualnej. Dlatego zapraszam Was do wzięcia udziału w terminie „kongresowym”, to znaczy w dniu 1 sierpnia (sobota) od godz. 15:00 do godz. 20:00 czasu polskiego. Zaproszenie kieruję do wszystkich młodych osób żyjących w środowiskach polonijnych poza granicami Polski, niezależnie od tego, czy ktoś dotychczas brał udział czy nie w Kongresie Młodzieży Polonijnej. Spotkanie w dniu 1 sierpnia będzie przebiegać pod hasłem „Powołani do świętości” i zapoczątkuje cykl spotkań „Kongres Młodzieży Polonijnej on-line”, będących stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych. W organizację pierwszego wirtualnego spotkania w dniu 1 sierpnia włącza się grupa młodzieży „Orły” z Niemiec. Zgłoszenia proszę przesyłać za pomocą formularzu (umieszczony na stronach: Kongres Młodzieży Polonijnej, „Grupa Modlitewna Orły”, Duszpasterstwo Emigracji Polskiej, w terminie do 29 lipca. Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymacie link, który poprzez aplikację „Zoom” umożliwi Wam udział w spotkaniu. Liczę na Waszą obecność i bardzo serdecznie Was zapraszam! Bp Wiesław Lechowicz – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
Czerwiec:
28. W Polsce odbywały się wybory prezydenta państwa. Ze względu na różnicę czasu w Ameryce Północnej  i Południowej obywatele polscy mogli pójść do urn wyborczych w sobotę 27 czerwca. W Brazylii były dwa obwody wyborcze: w Ambasadzie RP w Brasílii i Konsulacie Generalnym w Kurytybie. Do urny wyborczej w Kurytybie złożono 114 głosów. Najwięcej głosów zyskali: p. Duda Andrzej – 48, a p. Trzaskowski Rafał – 41. Natomiast w stolicy głosowało 56 osób. Pan Duda zyskał 21 głosów, a p. Trzaskowski 17 głosów. W sumie w Brazylii na p. Dudę oddało głos 69 wyborców, a na p. Trzaskowskiego 58 wyborców. Razem ważnych głosów było 127. Ze względu na brak zdecydowanej większości głosów, któregoś z kandydatów, stąd też odbędzie się druga tura wyborów w niedzielę 12 lipca, a w Brazylii w sobotę 11 lipca. Wyborcy spośród 2 kandydatów wybiorą przyszłego prezydenta Polski. Wyobrażam sobie przeprowadzenie statystyki wśród Brazylijczyków polskiego pochodzenia, którzy starali się o uzyskanie obywatelstwa polskiego. Ilu z nich wzięło udział w tegorocznych wyborach! Czy przy staraniu się o polski paszport nie chodzi o łatwy wjazd do Europy? Nie osądzam, każdy ma swoje motywy, ale poznać je, to byłoby interesujące…
Informacje dotyczące projektu “Dar na Stulecie”. “Dar na Stulecie” to  projekt z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Polega on na stworzeniu „duchowego pomnika” zbudowanego z inicjatyw modlitewnych, charytatywnych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych podejmowanych jako wyraz wdzięczności za życie świętego papieża. W projekt włączyło się wiele środowisk polonijnych.
Zakończenie projektu miało nastąpić 18 maja  2020 r.  w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. W tym dniu, w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie miało zostać złożone wotum – księga ze spisem wszystkich działań duchowych i materialnych podjętych w ramach projektu, jako wyraz wdzięczności za życie świętego papieża. Z uwagi na sytuację epidemiczną zdecydowano jednak o przedłużeniu czasu trwania akcji do końca 2020 r. obchodzonego jako Rok św. Jana Pawła II.
DOŁĄCZ DO PROJEKTU- DAR NA STULECIE URODZIN JANA PAWŁA II! BIURO DELEGATA KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ e-mail: EMIGRACJA@EPISKOPAT.PL
BRAZYLIA-POLSKA: DIALOGI HISTORYCZNO-KULTUROWE
W 2019 r. Universidade de Passo Fundo (UPF) w południowej Brazylii sformalizował powołanie Centrum Studiów Historyczno-Archeologicznych Brazylia-Polska Núcleo de Estudos Históricos e Arqueológicos Brasil-Polônia. Jego działania nakierunkowane są na zacieśnienie międzynarodowej współpracy badawczej i akademickiej, jak również wspieranie innych działań kooperacyjnych.
Z tego też względu, Centrum Studiów Historyczno-Archeologicznych Brazylia-Polska planuje wydanie publikacji dokumentującej współpracę naukową i akademicką pomiędzy Polską i Brazylią, a jednocześnie promującą szeroką wymianę akademicką, tak na forum krajowym, jak i międzynarodowym.
Tematyka planowanej publikacji nakierunkowana jest na problemy z zakresu nauk historycznych i kultury. Dotyczyć ma archeologii, historii politycznej i społecznej, zagadnienia migracji i imigracja, jak również problematyki szeroko rozumianej kultury. Od przyszłych autorów oczekuje się prac dotyczących różnych aspektów relacji i współpracy pomiędzy obu krajami, jak również prac dotyczących postrzegania przez Brazylijczyków zagadnień związanych z Polską oraz odwrotnie, to znaczy problematyki Brazylii postrzeganej przez Polaków.
Wydanie publikacji przewidziane jest na rok 2020, w którym obchodzimy stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami.  Książka ilustrować będzie powiązania historyczne i kulturowe pomiędzy naszymi narodami.
Organizatorzy:
 1. Prof. Dr. Fabricio J. Nazzari Vicroski (Universidade de Passo Fundo)
 2. Prof. Dr.  hab. Józef Szykulski (Uniwersytet Wrocławski)
Kto może publikować: Naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
Termin składania artykułów: 30 lipca 2020 r.
Zgłoszenie elektroniczne: http://seer.upf.br/index.php/rhdt/user/register
Maj:
27. Prezydenci Polski i Brazylii, Andrzej Duda i Jair Bolsonaro, odbyli rozmowę, w trakcie której złożyli sobie gratulacje w związku z przypadającą dziś setną rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych przez oba państwa. Przy tej okazji potwierdzili wolę pogłębiania współpracy dwustronnej, przyczyniającej się do wzrostu dobrobytu obu społeczeństw oraz umacniania pozycji międzynarodowej Polski i Brazylii.
Nadanie sto lat temu formalnych ram dwustronnym relacjom wzmocniło więzy przyjaźni łączące oba narody. Od ostatnich dekad XIX wieku kolejne fale polskich emigrantów przybywały do Brazylii, gdzie dzisiaj znajduje się druga pod względem liczebności społeczność polonijna na świecie, która wnosi istotny wkład do rozwoju tego kraju.
W ostatnim okresie Polska i Brazylia zacieśniły jeszcze bardziej współpracę wokół wspólnych wartości, w imię obrony wolności, demokracji i gospodarki rynkowej. Coraz częściej odbywają się spotkania na wysokim szczeblu przedstawicieli obu państw, co zapewnia odpowiedni ciężar polityczny inicjatywom w wymiarze bilateralnym i wielostronnym. Zintensyfikował się dwustronny dialog w takich dziedzinach, jak obronność, kultura, edukacja i sport.
Przedmiotem rozmowy prezydentów były również konsekwencje globalne obecnej sytuacji wywołanej pandemią, zwłaszcza w kontekście współpracy gospodarczej w formatach G20 czy Trójmorza, a także nowych powiązań w gospodarce światowej.  Przywódcy Polski i Brazylii podkreślili, że oba państwa są otwarte na intensyfikację bilateralnych relacji gospodarczych i inwestycyjnych, która powinna sprzyjać wychodzeniu z kryzysu.
Na forum międzynarodowym Polska i Brazylia ściśle współpracują w ramach Procesu Warszawskiego, a w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych występują z takimi inicjatywami, jak „Sojusz na rzecz Wolności Religii” i „Partnerstwo dla Rodzin”. Odzwierciedlają one łączące oba państwa poszanowanie wolności i wartości, które legły u podstaw tworzenia naszych społeczeństw.   Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
14. W szpitalu w Salvador, stolicy stanu Bahia, zmarł biskup Czesław Stanula CSsR, ordynariusz emerytowany diecezji Itabuna. Pogrzeb odbył się 15 maja, ze względu na pandemię z zachowaniem restrykcji sanitarnych. Ciało zmarłego polskiego misjonarza, który poświęcił posłudze Kościołowi w Ameryce Południowej 54 lata (początkowo kilka lat pracował w Argentynie, a od 1972 r. w Brazylii), zostało złożone do grobu na cmentarzu Jardim de Saudade w Salvador. RiP.
04. Postanowiliśmy, że przełożymy beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego na taki czas, kiedy będzie można ją zrobić w Warszawie w sposób godny, uroczysty, a równocześnie skromny – powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, informując o decyzji w sprawie terminu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.
Kwiecień:
30. Zbliżające się święta majowe zawsze były uroczyście celebrowane przez Polaków i Polonię na całym świecie. Nie inaczej będzie w tym roku, choć ze względu na pandemię koronawirusa świętowanie odbywać się będzie głównie poprzez internet. W Porto Alegre w Kościele Polskim pod wezwaniem Pani Jasnogórskiej uroczystości odbędą się 3 maja br.: Matki Boskiej Królowej Polski i Polonii oraz dziękczynienie za Konstytucję 3 Maja 1791 r. (druga konstytucja w świecie po amerykańskiej). Transmisja Mszy św. odbędzie się poprzez Facebook o godz. 10,30 czasu brazylijskiego. Modlić się będziemy szczególnie za Polskę, aby dzięki roztropności mądrych polityków kraj został doprowadzony do normalności!
28. JE Biskup Wiesław Lechowicz – delegat KEP ds Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przesyła słowo do Polonii z okazji uroczystości NMP Królowej Polski – 2020 r. Zainteresowanych treścią listu pasterskiego odsyłam do biblioteki. Proszę kliknać tutaji pożytecznej lektury życzę!
29. Zamieszczamy w naszej czytelni list do Polonii JE Biskupa Wiesława LECHOWICZA – delegata Konferencji Episkopatu Polski ds Duszpasterstwa Polskiej Emigracji z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Można zapoznać się ze słowami życzeń naszego Opiekuna duchowego klikając tutaj! Życzę dobrej lektury i umocnienia wiary w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią!
31. Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą, odprawi Drogę Krzyżową w intencji Polonii i Polaków za granicą w piątek, 3 kwietnia, o godz.15.00, w Kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie transmitowane na stronie archidiecezji warszawskiej www.archwwa.pl.
https://episkopat.pl/bp-lechowicz-odprawi-droge-krzyzowa-w…/
Marzec:
25. Sympatyczne pismo wyrażające zatroskanie Ambasady RP o polskich misjonarzy w Brazylii:
Wielebni Księża Misjonarze,
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brasilii niniejszym udostępnia Wam wszelką pomoc, którą uznacie za niezbędną w czasie obecnie panującej pandemii. Jesteście pod opieką naszej Misji Dyplomatycznej i możecie się z nami skontaktować w każdej sytuacji awaryjnej, dzwoniąc pod numer 61-98143.1200 lub wysyłając e-mail na adres brasilia.consular@msz.gov.pl Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji innym, znanym Wam polskim duchownym w Brazylii. Z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia,
                        Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja J.E. Biskupa Wiesława LECHOWICZA odnośnie udziału w beatyfikacji Kard. S. Wyszyńskiego: 7 czerwca br.
Módlmy się aby beatyfikacja Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, wieloletniego Protektora emigracji polskiej, przyczyniła się do ożywienia wiary wśród Polonii i do zachowania dziedzictwa chrześcijańskiego i narodowego przez Polaków żyjących poza granicami Ojczyzny. Osoby, które mieszkają poza Polską, a chciałaby otrzymać karty wstępu na uroczystości beatyfikacja Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego powinny zgłosić się do Rektorów Polskich Misji Katolickich lub Proboszcza Parafii.
Dokładniejsze informacje: https://opoka.news/beatyfikacji-slugi-bozego-kard-stefana-w… Informacja o sposobie dystrybucji wejściówek na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego  https://prymaswyszynski.pl/najnowsze-informacje-biura-komi…/
Informacja Instytutu Pamięci Narodowej 
W 2020 roku Instytut Pamięci Narodowej po raz szósty przyzna nagrodę „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to międzynarodowa edycja honorowego wyróżnienia nadawanego do niedawna tylko mieszkańcom Polski. Nagroda ma na celu uhonorowanie osób i organizacji spoza Polski, szczególnie zasłużonych dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Chcemy docenić tych, którzy angażują się w pielęgnowanie pamięci historycznej, odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego oraz dbają o zachowanie, propagowanie i poszerzanie wiedzy o polskiej historii poza granicami naszego kraju. Jako sekretarz komisji nominującej proszę o umieszczenie informacji o nagrodzie w dostępnych Państwu mediach (na stronie internetowej Państwa organizacji lub w prasie itp.). Załączam też tekst informacji ze strony IPN z angielskim tłumaczeniem, abyście Państwo mogli zredagować w formie jaka będzie najbardziej odpowiednia i najwygodniejsza (ewentualnie można podać link do strony IPN – https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-swiadek-histori/90816,Nagroda-Swiadek-HistoriiThe-Witness-of-History-dla-osob-i-organizacji-spoza-Pols.html).
Pragniemy, aby ta informacja dotarła do jak najszerszego grona osób, tak, aby wszelkie cenne i wartościowe inicjatywy mogły być dostrzeżone i zgłoszone. Jeśli macie Państwo taką możliwość i chęć, to bardzo proszę przekazać dalej powiadomienie o nagrodzie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych: mediów, organizacji i innych. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo przyłączyć się do projektu IPN i poprzeć tę inicjatywę poprzez jej jak najszersze rozpowszechnienie albo zgłoszenie znanej sobie osoby czy organizacji.
Laureatów poprzednich edycji można poznać na stronie IPN w zakładce: „Konkursy i nagrody”. Komunikat na temat „Świadka Historii” znajduje się na stronie internetowej IPN (www.ipn.gov.pl – czasowo na stronie głównej i na stałe w zakładce „Konkursy i nagrody”). Wymagane formularze znajdują się pod załączonym wyżej linkiem.
W Imię BOŻE rozpoczynamy rok 2020

 

 

17 Comment(s)
 • Posted fevereiro 3, 2021 4:50 pm 0Likes
  Tomasz

  Kazdy potrafi wspolczuc cierpieniom przyjaciela. Ale cieszenie sie jego sukcesem wymaga charakteru wysokiej klasy. Oscar Wilde.

  http://www.xmc.pl

 • Posted fevereiro 4, 2021 3:25 am 0Likes
  Ekonomia Popyt

  Jesli bedziesz przykladnie pracowal osiem godzin dziennie, moze ci sie kiedys uda zostac kierownikiem i pracowac dwanascie. R. Frost

  http://www.xmc.pl

 • Posted fevereiro 4, 2021 4:52 am 0Likes
  WWW.XMC.pl

  Przyjazń to nie tylko wspanialy prezent, lecz takze ustawiczna i systematyczna praca. E. Zacharias. You and Me Friends ?

  http://www.xmc.pl

 • Posted fevereiro 6, 2021 4:10 am 0Likes
  Opisy Metali

  I jak tu nie byc optymista ?. Moi dotychczasowi wrogowie okazali sie — jak dotad — takimi swiniami, jak przewidzialem. S. Lec. Czy znasz podstawowe Techniki Manipulacji ? Thx & Regards… 🙂

 • Posted fevereiro 7, 2021 7:53 pm 0Likes
  Pianino

  Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kto osusza lzy twoje, Niczm jak Drapiezne lwy Tolstoje, ale ten, kto nie pozwala ci ich wylewac, innym zabrania sie z Ciebie wysmiewac E. F. Teixeira & Zeroo Cool..

 • Posted fevereiro 13, 2021 1:35 pm 0Likes
  Norwegia

  Zaczynamy zyc, kiedy przestajemy sie bac zycia. – Dorothy Thompson

  http://www.norwegia.xmc.pl

 • Posted fevereiro 15, 2021 7:00 pm 0Likes
  Boyd

  If you desire to grow your familiarity only keep visiting
  this web page and be updated with the newest gossip posted here.

  Here is my web site :: gta 5 apk download apkpure

 • Posted fevereiro 16, 2021 4:42 pm 0Likes
  www.Filozofia.XMC.pl

  Branie czegos na serio przez dlugi czas utrudnia zycie. – Andre Gide

  http://www.filozofia.xmc.pl

 • Posted fevereiro 16, 2021 6:39 pm 0Likes
  Nereida

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that
  automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and
  I look forward to your new updates.

  Here is my website … Tayah Mccaffrey

 • Posted fevereiro 16, 2021 8:18 pm 0Likes
  Neva

  I for all time emailed this webpage post page to all my associates, because if like to read it after that
  my links will too.

  My web page :: Pearce Decker

 • Posted fevereiro 16, 2021 8:30 pm 0Likes
  Monique

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

  Stop by my blog post :: Samantha Valentine

 • Posted fevereiro 16, 2021 9:00 pm 0Likes
  Cooper

  I must thank you for the efforts you’ve put in writing this website.
  I really hope to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now ;
  )

  Feel free to surf to my web page :: Eben Ramirez

 • Posted fevereiro 17, 2021 4:25 pm 0Likes
  Sherlene

  This design is steller! You most certainly know how to keep a reader
  amused. Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

  Take a look at my page :: rufus apk download pc

 • Posted fevereiro 18, 2021 6:53 pm 0Likes
  vVQijy

  357703 272333This really is a very good topic to speak about. Sometimes I fav stuff like this on Redit. I dont feel this would be the top to submit though. Ill take a appear about your internet site though and submit something else. 568896

 • Posted fevereiro 20, 2021 12:01 pm 0Likes
  Polityka USA

  Nie mysl, ze wróg cie podziwia. On jedynie poszukuje twego slabego punktu. V. Butulescu.

  http://www.usa.xmc.pl

 • Posted fevereiro 23, 2021 7:07 pm 0Likes
  Japonia

  Przeciwnosci, z ktorymi musimy sie zmierzyc, czesto sprawiaja, ze stajemy sie silniejsi. To, co dzis wydaje sie strata, jutro moze okazac sie zyskiem. – Nick Vujicic

  http://www.japonia.xmc.pl

 • Posted fevereiro 27, 2021 2:37 pm 0Likes
  Diabetycy

  Majatek niektorych przekracza wartosc do ktorej potrafia liczyc. Mysla o zemscie zamiast umysl Cwiczyc…

  http://www.cukrzyca.xmc.pl

Leave a comment