2021:

Marzec:

26. Jest możliwość włączenia się w rozważanie Drogi Krzyżowej w intencji Polaków za granicą i Polonii za pośrednnictwem portali społecznych. Więcej informacji można znaleźć, poprzez kliknięcie na ten link:    http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=13828/  . Tegoroczną Drogę Krzyżową przygotował rektor PMK w Brazylii na prośbę Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.

22. Arcybiskup Metropolita Porto Alegre Jaime Spengler w opublikowanej nocie zezwala na odprawianie Mszy św. z udziałem wiernych. Należy zachować wskazania sanitarne kompetentnych władz. Od lutego do 21.03 rektor PMK sprawował w niedziele Mszę św. polonijną w Polskim Kościele w Porto Alegre, która była transmitowana za pośrednictwem internetu.

18. JE Biskup Wiesław LECHOWICZ – delegat Episkopatu Polski ds duszpasterstwa Polskiej Emigracji skierował do Polonii swiata życzenia na zbliżające się święta Zmartwychwstanai Pańskiego. Dostęp do tekstu życzeń można znaleźć tutaj, poprzez kliknięcie!

11. W Kurytybie zmarła Matka Fabiola RUSZCZYK, w wieku 86 lat, w tym 70 lat życia zakonnego. Nalezała do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Urodziła się w stanie Rio Grande do Sul.

03. P. Tatiana C. dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” poprosiła rektora PMK w Brazylii, aby przygotował Drogę Krzyżową, która będzie odostępniona dla Polonii na portalach społecznościowych w dniu 26 marca br.

 

Luty:

22. Zmarł ks. Franciszek BRYŚ SDB pochodzący z Dom Feliciano-RS. Salezjanin pochodzący z Dom Feliciano-RS  dożył 91 lat. RIP!

20. Arcybiskup Metropolita Porto Alegre Jaime Spengler opublikował oficjalną notę, że ze wzgledu na pandemię, od 22 bm nie bedzie można sprawować Mszy św. z udziałem wiernych. Każda parafia Archidiecezji może transmitować Mszę św. za pośrednictwem internetu.

12. Ze względu na trwającą pandemię minister Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą nie ma możliwości odwiedzania środowisk polonijnych rozproszonych po całym świecie. Z tego też powodu od pewnego czasu spotyka się z rodakami za pośrednictwem internetu, organizując wideokonferencje. Minister Jan Dziedziczak wraz z dyrektorem swojego gabinetu Janem Badowskim spotkał się z 17 wybranymi przedstawicielami brazylijskiej społeczności polonijnej, w którym uczestniczyli także Jakub Skiba ambasador Polski z Brasílii, Marta Olkowska konsul generalna z Kurytyby. W zebraniu trwającym trzy godziny uczestniczyła również Regina Jurkowska dyrektor Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaproszeni do spotkania z ministrem Janem Dziedziczakiem reprezentowali środowiska polonijne z następujących stanów: Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo. Wśród uczestników zebrania był obecny przedstawiciel ze stolicy Brasílii (prof. Henryk Siewierski dyrektor katedry polonistyki i literatury im Kamila Cypriana Norwida stołecznego Uniwersytetu [UnB]), jak też ks. Zdzisław Malczewski SChr rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Między uczestnikami byli również dwaj konsulowie honorowi Rzeczypospolitej z Porto Alegre i São Paulo.

07. Zmarł w Kurytybie ks. Jerzy MORKIS, CM. Realizował różne misje w ramach działalnośći swojego zgromadzenia zakonnego w południowej Brazylii. Był ostatnim dziennikarzem redagującym “LUD”, który polscy księża wincentni wydawali od 1920 r. w Kurytybie.

06. W domu zakonnym chrystusowców w Puszczykowie zmarł ks. Józef Wojda. W latach  1958-1975 był duszpasterzem w Brazylii:  Rio de Janeiro, Resende, Guarani das Missões, Dom Feliciano, Carlos Gomes. Po wyjeździe z Brazylii w 1975 r.  pracował w wielu krajach wśród Polonii. Zmarł w 90 roku zycia. Niech PAN wynagrodzi Mu trud duszpasterzowania w wielu krajach świata.

UWAGA: Ze względu na panującą w Brazylii pandemię COVID-19 i wprowadzone restrykcje sanitarne, niestety społeczność polonijna, podobnie, jak społeczeństwo tego kraju ma ograniczoną do minimum możliwość swojej działalności. Wspomniane ograniczenia sanitarne zostały wprowadzone już w minionym roku!

 

1 Comment
Leave a comment