Henryk SIEWIERSKI.

10 II 1951 r. Wrocław
(nauczyciel akademicki w Instytucie Literatury na Uniwersytecie Federalnym w Brasílii)

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie ukończył literaturę polską. Na tej samej uczelni w 1981 r. uzyskał doktorat z literatury. W latach 1976-­‐‑85 wykładał w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1981-­‐‑85 był lektorem języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Lisbonie w Portugalii. Przybył do Brazylii w 1986 r. Do 1989 r. współpracował z krajową fundacją na rzecz zachowania pamięci (Fundação Nacional Pró-­‐‑Memória). W 1989 r. został profesorem Uniwersytetu federalnego w Brasilii, gdzie wykłada teorię literatury. Ponadto prowadzi kursy specjalizacyjne i podyplomowe. W latach 1997 -­‐‑ 2006 był dyrektorem Instytutu Literatury na Uniwersytecie Federalnym w Brasílii. W latach 2006 -­‐‑ 2008 był dyrektorem wydawnictwa Uniwersytetu (Editora UnB). Henryk Siewierski opublikował następujące książki zawierające eseje: “Spotkanie narodów” (Paryż 1984, Warszawa 1987), “Jak dostałem Brazylię w prezencie” (Kraków 1998), “Rozmowy z Agostinho da Silva” (Lisbona 1994). Ponadto był wydawcą czsopisma “Aprocimações. Europa de Leste em Língua Portuguesa” (1986-­‐‑1991). Znajduje się w druku: “A realidade transfugirada de Bruno Schulz”. Ponadto opublikował blisko sto artykułów, esei, sprawozdań w specjalistycznych czasopismach literackich i kulturalnych w Brazylii i innych krajach. Oprócz tego zajmuje się tłumaczeniem.

Przetłumaczył między innymi: Sanatorium pod klepsydrą” i “Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza, wiersze C.K. Norwida, T. Różewicza, Cz. Miłosza, Z. Herberta i W. Szymborskiej, “Pannę Nikt” Tomasza Tryzny oraz “Świat Opery żebraczej” Bronisława Geremka. Publikuje studia o pisarzach i poetach polskich, pragnąc w ten sposób popularyzować w Brazylii znajomość literatury polskiej. W 1996 r. otrzymał medal zasługi przyznany przez Ministerstwo Kultury RP. W latach 1999-­‐‑2009 był członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma “Projeções”. “Diário Oficial da União” – Dziennik oficjalny rządu brazylijskiego, na stronie 11 (17.09.2009), podał do publicznej wiadomości o nominacji prof. Henryka Siewierskiego na profesora tytularnego Uniwersytetu w Brasílii (UnB) w Departamencie Teorii Literatury i Literatury. Wcześniej prof. Henryk Siewierski zdał egzamin przed komisją państwową, ubiegając się o najwyższy tytuł akademicki szkolnictwa wyższego Brazylii. Przez cały okres wydawania periodyku Projeções był członkiem zespołu redakcyjnego. Od 2010 pełni tę samą funkcję w czasopiśmie Polonii brazylijskiej „Polonicus”.

Z. Malczewski TChr,
Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej, Warszawa 2000, s. 114.