Mariano KAWKA.

* 2 II 1941 r. Arapongas
(nauczyciel, leksykolog, tłumacz książek, publicysta)

Syn Stanisława i Ewy – emigrantów polskich przybyłych do Brazylii w 1937 r. z Bełżyc z woj. lubelskiego, urodził się w Arapongas, w stanie Paraná. W 1967 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Parańskim (Universidade Federal do Paraná). W 1968 r. ukończył kurs lingwistyki na Wydziale Humanistycznym Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Kurytybie. W tej samej uczelni w 1982 r. uzyskał stopień magistra. Tytuł pracy magisterskiej: „Brazylianizmy gwary polsko-­brazylijskiej”. Mariano Kawka jest autorem szeregu prac i artykułów opublikowanych w języku portugalskim, polskim i angielskim w polsko-­brazylijskiej gazecie „Nowy Lud” (Curitiba), w dzienniku „Gazeta do Povo” (Curitiba) oraz w prasie amerykańskiej. Ponadto jest autorem słownika portugalsko-­polskiego, a także słownika polsko-­portugalskiego. Oprócz tego jest tłumaczem wielu książek z języka polskiego na portugalski, które zostały wydrukowane w Brazylii. W latach 1970-­77 brał udział w przygotowaniu roczników wspólnoty brazylijsko-­polskiej z okazji Milenium Polski. Uczestniczył w wielu specjalistycznych kursach i spotkaniach, na których przedstawiał referaty. Pracuje jako pedagog w szkolnictwie oficjalnym stanu Paraná. Od 1994 r. jest nauczycielem języka portugalskiego i literatury brazylijskiej i portugalskiej w prywatnej wyższej szkole (Faculdade Versalhes de Pedagogia e Letras) oraz języka angielskiego w prywatnej wyższej szkole (Faculdade AETI de Processamento de Dados) w Kurytybie. Jest członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz zespołu redakcyjnego czasopisma Polonicus. Bierze czynny udział w życiu brazylijskim polonijnym oraz Ameryki Łacińskiej. Przez cały okres wydawania poprzedniego czasopisma Projeções brał aktywny udział w jego redagowaniu oraz tłumacząc teksty na język portugalski.

 

Zob.: Z. Malczewski TChr,
Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej, Warszawa 2000, s. 105.