Piotr KILANOWSKI.

Nauczyciel akademicki języka i literatury polskiej na wydziale współczesnych języków obcych w Parańskim Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie. Ukończył studia z filologii iberystyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1990). Absolwent językoznawstwa na Uniwersytecie (UnB) w Brasílii (1995). Obronił pracę magisterską z teorii literatury na tej samej uczelni (1997). Od 2009 r. pracuje w Parańskim Uniwersytecie Federalnym (UFPR) w Kurytybie.