Zdzislaw MALCZEWSKI SChr.

Jogar gratuitamente no site de Betmaster cassino "Caca Niquel Halloween" Aqui no site CacaNiquelHalloween.com os amantes de jogos de caça niqueis Halloween encontram as melhores opções de jogos online totalmente gratis, nós trazemos a todos os nossos visitantes muita emoção e diversão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Aproveite todas as nossas opções de jogos grátis ...

Redaktor

Data i miejsce urodzenia: 21 stycznia 1950 r . Nowe Brzesko, Małopolska

 

Aktualna działalność: rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Od września 2015 r. duszpasterz Kapelanii Polskiej w Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul.

Niezależny badacz dziejów emigracji polskiej i Polonii w Brazylii.

 

Udział w Radzie Polonii:

– 23 września 2013 r. Marek Makowski Konsul Generalny RP w Kurytybie powołał do istnienia Radę Polonijną. W Radzie zasiada 10 osób reprezentujących środowisko polonijne trzech południowych stanów: Rio Grande do Sul, Santa Catarina i Parana. Jestem jednym z członków tego polonijnego ciała doradczego Konsula Generalnego w Kurytybie.

– 5 września 2016 r. zostałem powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Stanisławie Karczewskim. Do Rady należy 15 przestawicieli Polonii z różnych regionów świata.

 

Wykształcenie:

– Seminarium Zagraniczne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu (1970-1976) uwieńczone magisterium na Wydziale Teologicznym w zakresie teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  z wynikiem bardzo dobrym (21 maja 1976 r.).

 

– Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskany na podstawie rozprawy pod tytułem „Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro” (5 czerwca 1995 r.). Dysertację pisałem pod kierunkiem prof. dr. hab. Lecha Trzeciakowskiego z UAM. Promotorzy: Witold Molik z UAM i Maria Paradowska z PAN.

 

Działalność w Brazylii:

duszpasterz polonijny (1979-); stały korespondent Radia Watykańskiego (1991 – ); przez kilka lat współpracowałem z  Katolicką Agencją Informacyjną w Warszawie; prowincjał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Ameryce Południowej (1995-2004); rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii (2009 -); niezależny badacz dziejów społeczności polskiej w Brazylii.

 

Od przybycia w 1979 r. do Brazylii pełniłem posługę duszpasterską w charakterze proboszcza w następujących parafiach: pw. św. Anny w Carlos Gomes – stan Rio Grande do Sul (1980-84), pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ijuí – RS (1984-1988), pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Rio de Janeiro (polska parafia personalna (1989-1994), pw. św. Jana Chrzciciela w Kurytybie (2004 -).

 

W latach 1999 – 2009: pełniłem funkcję redaktora naczelnego czasopisma studiów polsko-brazylijskich „Projeções – Revista de estudos polono-brasileiros” (ISSN 1517 – 3143) wydawanego w języku portugalskim w Kurytybie. W okresie jedenastu lat ukazało się dwadzieścia numerów „Projeções”.

 

W 2010 r. zainicjowałem jako redaktor i wydawca publikację nowego pisma naukowego „Polonicus – Revista de reflexão Brasil-Polônia” (ISSN 2177 – 4730). Periodyk ten jest – w pewien sposób – kontynuacją „Projeções”. Ukazuje się tak jak poprzednie pismo w języku portugalskim. Format: A 5, każdy numer posiada 180-200 stron.

 

Jako rektor PMK rozpocząłem w lipcu 2009 r. wydawanie  biuletynu „Echo Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii”. Od stycznia 2012 r. biuletyn zaczął ukazywać się pod nową nazwą „Echo Polonii Brazylijskiej”. Periodyk wydawałem co dwa miesiące i był publikowany w całości w języku polskim (Format A4, 12 stron). Było to jedyne czasopismo ukazujące się po polsku w Brazylii. Pod koniec 2016 r. podjąłem decyzję o zaprzestaniu redagowania i wydawania pisma ze względu na brak zaplecza finansowego.

 

Udział w brazylijskim czasopiśmie naukowym:

Członek Rady Wydawniczej czasopisma naukowego „Latinidade. Revista do Núcleo de Estudos das Américas” wydawanego przez Uniwersytet Stanowy Rio de Janeiro (UERJ).

 

Członkostwo i współpraca z następującymi stowarzyszeniami: 

– Akademia Literatury Polskiej i Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza (zał. 1897 w Bolonii, reaktywowana w 1973 r. w Lublinie),

– Parański Instytut Historyczno-Geograficzny (Instituto Histórico e Geográfico do Paraná) w Kurytybie,

– Rada programowa programu polonijnego CESLA UW,

– Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” (Gorzów Wlkp.),

– Światowa Rada Badań nad Polonią (8 kwietnia 2011 r. podczas walnego zebrania został wybrany członkiem Zarządu),

– Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii,

– Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn).

 

 

Współpraca z CESLA UW w realizacji projektów badawczych:

W początkach lat 90-tych podjąłem współpracę z wyżej wymienioną jednostką uczelnianą w realizacji przedsięwzięcia naukowego pt. „Dialog międzyregionalny Europa Środkowo-Wschodnia – Ameryka Łacińska”.

Owocem tej współpracy to:

–          wydawanie w Kurytybie przez 10 lat czasopisma „Projeções – Revista de estudos polono-brasileiros”,

–          dwa doktoraty, jakie powstały dzięki mojej pomocy doktorantom w prowadzeniu badań terenowych, wskazanie na odpowiednią literaturę i udzielane konsultacje.

 

 

Odznaczenia i wyróżnienia:

– W 1996 r. otrzymałem Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „za postawę patriotyczną, zasługi w pracy na rzecz kształtowania właściwego obrazu Polski zagranicą oraz kultywowanie polskich tradycji narodowych”,

– w 2001 r. w rodzinnym Nowym Brzesku otrzymałem dyplom uznania „za zasługi dla ziemi nowobrzeskiej w rozsławianiu Małej Ojczyzny”,

– w 2003 r. zostałem odznaczony Złotą Odznakę Honorową SPK „w uznaniu zasług poniesionych dla realizacji celów stowarzyszenia”,

– w 2004 r. – w Senacie RP otrzymałem wyróżnienie czasopisma „Forum Polonijne” w Lublinie w postaci statuetki Polonijne Orle Pióro „za działalność polonijną i publicystyczną”,

– w 2008 r. na Uniwersytecie Warszawskim – podczas międzynarodowego kolokwium i forum naukowego z okazji 20-lecia Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) – otrzymałem medal z wygrawerowanym tekstem: “XX Rocznica CESLA. Drowi Zdzisławowi Malczewskiemu za jego nieoceniony wkład dla rozwoju CESLA i studiów latynoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa, 26 maja 2008”,

– 16 kwietnia 2010 r. w siedzibie Rady Municypalnej miasta Kurytyby podczas uroczystej sesji tej Rady otrzymałem „nagrodę imienia Jana Pawła II”. Nagroda została ustanowiona w 2005 r. przez Radę Municypalną i przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym za wyróżnianie się w realizacji nauczania Kościoła katolickiego,

– 1 grudnia 2011 r. w siedzibie Rady Municypalnej miasta Kurytyby zostało mi wręczone odznaczenie “Medal Zasługi im. Fernanda Amaro”, za „wybitne osiągnięcia w działalności publicystycznej i literackiej”,

– Periodyk „Przegląd Polsko-Polonijny”, nr 4, zeszyt 1/2012, wydawany przez Stowarzyszenie Naukowe „Polska w świecie” w Gorzowie Wielkopolskim był mi dedykowany za osiągniecia naukowe, publicystyczne i działalność społeczną w Brazylii. Sylwia Łopato i Marek Szczerbiński zamieścili w cytowanym czasopiśmie artykuł pt.: „Działalność duszpasterska, naukowa i społeczna ks. dr Zdzisława Malczewskiego SChr”. Zobacz jw. ss. 15-28.

– 18 czerwca 2013 r. otrzymałem w Parlamencie Stanu Paraná, z okazji 93. urodzin Karola Wojtyły, dyplom uznania za współpracę z Kościołem katolickim w Paranie w rozwoju duchowego i społecznego osoby ludzkiej.

– 11 listopada 2013 – arcybiskup Józef Kowalczyk odznaczył mnie Medalem Prymasa Polski „za zasługi dla Kościoła i Narodu”.

– 3 grudnia 2013 r. podczas posiedzenia Rady Municypalnej Kurytyby otrzymałem dyplom pochwalny za wydanie książki „Zwiastun nadziei” o życiu Księdza Benedykta Grzymkowskiego SChr – poprzedniego rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.

– Nagroda Literacka 2016 Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie „za popularyzowanie kultury polskiej w świecie”.

– 17 listopada 2017 r. otrzymał w Warszawie Nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) “Świadek Historii”.

 

 

Recenzje:

1. „Sprawy narodowościowe”, seria nowa, tom 1, zeszyt 1, Poznań: PAN – Zakład Badań Narodowościowych 1992, ss. 256, w: „Duszpasterz Polski Zagranicą”, 3(1994), s. 578.

2. „Roman Dzwonkowski, „Kościół katolicki na Białorusi – przemiany i problemy” w: „Sprawy narodowościowe”, seria nowa, tom II, zeszyt 1(2), Poznań: PAN – Zakład Badań Narodowościowych 1993, s. 163-176, w: „Duszpasterz Polski Zagranicą”, 3(1994), s. 579-580.

 

Monografie:

1. Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro, Lublin: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”   1995, ss. 362 + aneks zdjęciowy.

 

2. A presença dos poloneses e da Comunidade polônica no Rio de Janeiro, Warszawa: CESLA UW 1998, ss. 300 (tłumaczenie na j. portugalski „Obecność Polaków…”  – Benedykt Grzymkowski SChr).

 

3. W służbie Kościoła i Polonii. Towarzystwo Chrystusowe: Funkcje społeczne i duszpasterskie w środowisku polonijnym w Ameryce Łacińskiej,  Warszawa: CESLA UW  1998, ss. 292.

 

4. Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej, Warszawa: CESLA UW 2000, ss. 207.

 

5. Perfis polônicos no Brasil (współautor z Ruy Christovam Wachowicz), Curitiba: Vicentina  2000, ss. 476.

 

6. W trosce nie tylko o rodaków. Misjonarze polscy w Brazylii, Curitiba: Vicentina 2001, ss. 290 + aneks zdjęciowy.

 

7. Solicitude não apenas com os patrícios. Missionários poloneses no Brasil, Curitiba: Vicentina 2001, ss. 290 + aneks zdjęciowy (tłumaczenie na j. portugalski „W trosce…”  – Mariano Kawka).

 

8. Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta, Kurytyba: Projeções 2007, ss. 317 + aneks zdjęciowy.

 

9. Polskie ślady w Brazylii / Marcas da presença polonesa no Brasil (wydanie dwujęzyczne), (seria: Biblioteka Iberyjska), red. J. Mazurek, Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2008, ss. 320.

 

10. Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta (2007-2010), (seria: Biblioteka Iberyjska), red. J. Mazurek, Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2010, ss. 172 + aneks zdjęciowy

 

11. Tributo dos poloneses à Águia de Haia. No 90o aniversario da morte de Rui  Barbosa / Hołd Polaków dla Orła z Hagi. W 90 rocznicę śmierci Rui Barbosy (współautor z Renatą Siuda-Ambroziak), Curitiba 2014. Publikacja dwujęzyczna ukazała się jako dodatek do czasopisma „Polonicus”, Curitiba, 2013, ss. 64.

 

 

Recenzje moich monografii:

– Jadwiga Plewko:

Zdzisław Malczewski TChr, Obecność Polonii i Polaków w Rio de Janeiro, Lublin: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 1995, ss. 350, ilustracje, w: „Studia Polonijne”, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1997, t. 18, s. 147-150.

 

– Władysław Miodunka:

Zdzislaw Malczewski, Dicionário biográfico da Comunidade Polônica brasileira, Warszawa: CESLA UW 2000, s. 207 oraz Ruy Christovam Wachowicz e Zdzislaw Malczewski, Perfis polônicos no Brasil, Curitiba: Vicentina 2000, s. 496 w: “Projeções”, II/2000, s. 151-160.

 

– Henryk Siewierski:

Zdzislaw Malczewski, W służbie Kościoła i Polonii. Towarzystwo Chrystusowe: Funkcje społeczne i duszpasterskie w środowisku polonijnym w Ameryce Łacińskiej, Warszawa: CESLA UW 1998, s. 292, w: “Projeções”, 1/2001, s. 82-85.

 

– Edward Walewander:

Zdzislaw Malczewski, Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej, Warszawa: CESLA UW 2000, s. 208, w: “Projeções”, 1/2002, s. 161-163.

 

– Ks. Władysław Szulista:

Zdzislaw Malczewski, W trosce nie tylko o rodaków. Misjonarze polscy w Brazylii, Curitiba: Vicentina 2001, s. 294 oraz edycja brazylijska: Solicitude não apenas com os patrícios. Missionários poloneses no Brasil (tłumaczenie: Mariano Kawka), Curitiba: Vicentina 2001, s. 294, w: “Studia Pelplińskie”, 34(2003), s. 432-434.

 

– Henryk Siewierski:

Zdzislaw Malczewski, W trosce nie tylko o rodaków. Misjonarze polscy w Brazylii, Curitiba: Vicentina 2001, s. 294 oraz edycja brazylijska: Solicitude não apenas com os patrícios. Missionários poloneses no Brasil (tłumaczenie: Mariano Kawka), Curitiba: Vicentina 2001, s. 294, w: “Projeções”, 1/2002, s. 170-171.

 

– Henryk Siewierski:

Zdzislaw Malczewski, Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta, Kurytyba: Projeções 2007, s. 317, w: “Projeções”, 1/2009, s. 153-158.

 

– Tadeusz Paleczny:

Zdzisław Malczewski SChr, Ślady polskie w Brazylii. Marcas da presença polonesa no Brasil (seria: Biblioteka Iberyjska), red. J. Mazurek, Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2008, ss. 320, w: “Projeções”, 2/2007, s. 165-166. Ta sama recenzja ukazała się w języku polskim w: „Pro memoria”, nr 2 (19), 2008, s. 43-45.

 

– Mariusz Malinowski:

Zdzisław Malczewski SChr, Ślady polskie w Brazylii. Marcas da presença polonesa no Brasil (seria: Biblioteka Iberyjska), red. J. Mazurek, Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2008, ss. 320, w: „Ameryka Łacińska”, nr 3-4, 2008, ss.132-133.

 

– Ks. Sławomir Zych:

Zdzisław Malczewski TChr, Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta, Kurytyba: Projeções 2007, ss. 317 + 1 alb., w: „Studia Polonijne”, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II 2008, t. 29, s. 417.

 

– Ks. Sławomir Zych:

Zdzisław Malczewski SChr, Ślady polskie w Brazylii. Marcas da presença polonesa no Brasil(seria: Biblioteka Iberyjska), red. J. Mazurek, Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2008, ss. 320, w: „Studia Polonijne”, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II 2009, t. 30, s. 416-417.

 

Praca magisterska powstała na Uniwersytecie Rzeszowskim na temat mojej działalności publicystycznej (została wydana w formie książkowej):

– Sylwia Kmiecik, Polonia Brazylijska w publicystyce ks. Zdzisława Malczewskiego, Warszawa 2016, s. 166 (wydanie dwujęzyczne).

 

 

Redakcja prac zbiorowych:

1. Srebrny jubileusz Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej, Kurytyba – Kraków: DjaF 2004, ss. 277 + aneks zdjęciowy.

 

2. Polônia e Polono-Brasileiros. História e Identidades, Curitiba: Vicentina 2007, ss.189.

 

3. Mensageiro de ideais. Silhueta do Pe. Benedito Grzymkowski SChr, Curitiba: Corgraf  2013, ss. 207 + aneks zdjęciowy.

 

Artykuły książkowe:

„Duchowieństwo i duszpasterstwo polskie w Brazylii”, w: Relacje Polska – Brazylia. Historia i współczesność, red. Andrzej Dembicz, Marcin Kula, Warszawa: CESLA UW 1996, s. 93-100.

 

“Clero e sacerdócio polonês no Brasil”, w: Relações entre Polônia e Brasil. Passado e presente, editores Andrzej Dembicz, Marcin Kula, Warszawa: CESLA UW 1998, s. 101-108.

 

„Dialog międzykulturowy – optyka brazylijska”, w: Rola duszpasterstwa polskiego w organizacji społeczności lokalnych w Ameryce Łacińskiej. Materiały z Konferencji Warszawa, 4-5 grudnia 1998, red. Mariusz Malinowski, Warszawa: CESLA UW 1999, s.26-31.

 

„Towarzystwo Chrystusowe w Ameryce Południowej i jego specyfika”, w: „Rola duszpasterstwa polskiego w organizacji społeczności lokalnych w Ameryce Łacińskiej. Materiały z Konferencji Warszawa, 4-5 grudnia 1998, red. Mariusz Malinowski, Warszawa: CESLA UW 1999, s.187-199.

 

„Tożsamość polsko-brazylijska: doświadczenia z pracy duszpasterskiej w środowiskach wiejskich i wielkomiejskich Brazylii”, w: Tożsamość oraz percepcja Polski i polskości w środowiskach Polonii latynoamerykańskiej. Materiały z Konferencji Warszawa, 2-3 grudnia 1999, red. Mariusz Malinowski, Warszawa: CESLA UW 2000, s. 181-185.

 

„Jerzy Chmielewski ‘Rafał’ (1904-1966) – bohater II wojny światowej, zasłużony w rozwoju rybołówstwa w Brazylii”, w: Losy Polaków. Materiały III Sympozjum Biografistyki Polonijnej Rzym 1998, red. Agata i Zbigniew Judyccy, Lublin: Czelej 1998, s. 223-224.

 

„Stefania Płaskowiecka-Nodari (1892-1973) – działaczka i dobrodziejka polonijna”, w: Losy Polek. Materiały IV Sympozjum Biografistyki Polonijnej Wiedeń 1999, red. Agata i Zbigniew Judyccy, Lublin: Czelej 1999, s.182-183.

 

„Sylwetka polskiego pedagoga w Brazylii na przykładzie Hieronima Durskiego i Henryka Siewierskiego”, w: Teoria biografistyki. Krakowianie, Uczeni, Pedagodzy polscy w świecie Kraków 2000. Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej, red. Agata i Zbigniew Judyccy, Lublin: Czelej 2000, s. 222-225.

 

„Kapitan Stanisław Przewodowski w służbie brazylijskiej marynarki wojennej”, w: Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, red.  Agata i Zbigniew Judyccy, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski 2001, s. 275-277.

 

“Biskupi polscy i polskiego pochodzenia w Brazylii”, w: Duchowieństwo polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej Rzym 2002, red.  Agata i Zbigniew Judyccy, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski 2002, s. 190-197.

 

“A atuação dos padres da Sociedade de Cristo no município de Itaiópolis”, w: Colônia Lucena – Itaiópolis. Crônica dos imigrantes poloneses, red. Wilson Carlos Rodycz, Florianópolis – Itaiópolis:  IOESC 2002, s. 186-201.

 

„Polska imigracja w brazylijskim stanie Espírito Santo: kolonia Águia Branca. Wprowadzenie do zagadnienia”, w: Ameryka Łacińska – rozumem i sercem / América Latina – con razón y corazón, red. Francisco Rodríguez, Warszawa: CESLA UW 2003, s. 281-294.

 

„Spojrzenie na aktualną literaturę polonijną w Brazylii”, w: Zdzisław Malczewski, Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta (2007-2010), Warszawa 2010, s. 85-86.

 

„Pierwsza wizyta polskiego hierarchy w Brazylii. 70. rocznica pobytu kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski (1934-2004), w: Sentire cum Societate. W 75. rocznicę powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, red. ks. Wojciech Necel TChr, Poznań: Hlondianum 2007, s. 237-246.

 

„50 lat Towarzystwa Chrystusowego w Brazylii. Historia, rzeczywistość i perspektywy na przyszłość”, w: Zdzisław Malczewski, Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta (2007-2010), Warszawa: (seria: Biblioteka Iberyjska), red. J. Mazurek, Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego2010, s. 66-79.

 

„Polonia w Orle Białym współcześnie. Analiza przeprowadzonych badań”, w: Zdzisław Malczewski, Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta (2007-2010), Warszawa: (seria: Biblioteka Iberyjska), red. J. Mazurek, Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego2010, s. 111-121.

 

„Zarys dziejów duszpasterstwa polskiego w Porto Alegre”, w: Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej. Studia historyczne i politologiczne, red. Marek Szczerbiński i Krzysztof Wasilewski, Gorzów Wielkopolski: S.I. „Warta” 2011, s. 183-192.

 

„Przesłanie jubileuszowe z Brazylii dla Dostojnego p. prof. zw. dr hab. Lecha Trzeciakowskiego” w: Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, Poznań: UAM  2012, s.281-287.

 

„Misjonarze polscy w Brazylii. Od duszpasterstwa polonijnego do posługi w Kościele lokalnym”, w: Polacy i ich potomkowie w Ameryce Łacińskiej. Monografia naukowa pod red. Rafała Raczyńskiego, Muzeum Emigracji w Gdyni, 2017, s. 262-278.

 

Opracowane hasła do encyklopedii:

– Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. Kazimierz Dopierała, t. 1 – 5, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski 2003- 2005 (ponad 140 haseł związanych z Polonią brazylijską).

 

– “Stańczewski Józef, pseud. Fredecensis (1901-1935), nauczyciel, pisarz, bibliograf, działacz polonijny w Brazylii”, in: Polski Słownik Biograficzny, Tom XLII/2, Zeszyt 173, Warszawa – Kraków 2003, s. 239-240.

 

– „Szymański Lech Konstanty (1915 – 1999), lekarz oftalmolog” – biogram przesłałem do redakcji  Polskiego Słownika Biograficznego w Krakowie w styczniu 2014 r.

 

Recenzje:

„Kilka spostrzeżeń poczynionych przy lekturze książki Isabel Rosa Gritti o występujących uprzedzeniach do imigracji polskiej w Rio Grande do Sul (“Imigração e colonização polonesa no Rio Grande do Sul. A emergência do preconceito”, Porto Alegre 2004)”, w: Zdzisław Malczewski, Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta (2007-2010), Warszawa 2010, s. 49-65.

Tekst opublikowany został także po portugalsku: „Algumas considerações sobre o livro de Isabel Rosa Gritti a respeito do preconceito em relação à imigração polonesa no Rio Grande do Sul”, w: „Projeções”, 2/2007, s. 13-29.

 

2. Kinga Orzeł-Dereń „Śladami polskich osadników w Brazylii.Monografia parafii Santana”, Kraków, ss. 200 z aneksem zdjęciowym. Ocena maszynopisu. Recenzja dla Wydawnictwa UJ (2011 r.).

 

 

 

Wygłoszone referaty w konferencjach / sympozjach naukowych:

– 4-5 grudnia 1998 r.  w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się konferencja: „Rola duszpasterstwa polskiego w organizacji społeczności lokalnych w Ameryce Łacińskiej”. W trakcie tej konferencji przedstawiam dwa referaty: „Dialog międzykulturowy – optyka brazylijska” i „Towarzystwo Chrystusowe w Ameryce Południowej i jego specyfika”.

 

– 17-20 sierpnia 1999 r. uczestniczę na Uniwersytecie Stanowym w Rio de Janeiro (UERJ) w międzynarodowej konferencji amerykanistów na temat: „Przestrzeń w kulturze latynoamerykańskiej”. Prezentuję referat pt.: „Dialog międzykulturowy w Brazylii postrzegany przez Polaka”.

 

– od 2 do 3 grudnia 1999 r. biorę dział konferencji pt.: „Tożsamość oraz percepcja Polski i polskości w środowiskach Polonii latynoamerykańskiej” zorganizowanej przez CESLA UW.  Wspomniana konferencja odbywa się w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Temat mojego referatu brzmiał: „Tożsamość polsko-brazylijska: doświadczenia z pracy duszpasterskiej w środowiskach wiejskich i wielkomiejskich Brazylii”.

 

– 4 kwietnia 2000 r. w Parańskim Uniwersytecie Federalnym (UFPR) w Kurytybie odbywa się sympozjum na temat tożsamości. To spotkanie naukowe zostało zorganizowane przy współpracy CESLA Uniwersytetu Warszawskiego z UFPR. Odbywało się związku z IV Kongresem Polonii latynoamerykańskie mającym się odbyć w Kurytybie.  Biorę udział w tym sympozjum w charakterze aktywnego uczestnika.

 

– W ramach odbywającego się 50 Międzynarodowy Kongres Amerykanistów w Warszawie, z początkiem lipca 2000 r. w Wyższym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie, odbywa się całotygodniowe Sympozjum na temat: ”Funkcje społeczne misji Kościoła katolickiego w Ameryce”. Sympozjum prowadzone było w językach: angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Podczas wspomnianego sympozjum prezentuję referat w języku portugalskim pt.: „Specyfika pracy Chrystusowców w Ameryce Południowej, szczególnie w Brazylii”.

 

– 10-14 lipca 2000 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się 50 Międzynarodowy Kongres Amerykanistów. W tym szczególnym wydarzeniu naukowym bierze udział 2.000 osób z 60 krajów świat. Włączam się w prace tego Kongresu.

Podczas sesji inauguracyjnej Kongresu rektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Piotr Węgleński wręcza medale tej uczelni dla kilku uczonych z różnych krajów. Wśród wyróżnionych tym medalem znalazła się Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej, której byłem przełożonym. W imieniu wspólnoty prowincjalnej miałem zaszczyt odebrać to  odznaczenie. Medalowi Uniwersytetu Warszawskiego towarzyszył dyplom. Oto jego treść: „Z okazji 50 Międzynarodowego Kongresu Amerykanistów w Warszawie w dniach 10-14 lipca 2000 r. przyznaje się Medal Uniwersytetu Warszawskiego Południowoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa Chrystusowego z siedzibą w Kurytybie w uznaniu jej ogromnych zasług dla rozwoju w Uniwersytecie Warszawskim studiów nad problematyką polonijną Brazylii oraz innych krajów Ameryki Łacińskiej. Rektor – Prof. Piotr Węgleński. Warszawa, 10 lipca 2000.”

 

– 23 kwietnia 2001 r.  w Parańskim Uniwersytecie Federalnym (UFPR) w Kurytybie odbywa się spotkanie JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Franciszka Ziejki i towarzyszącemu mu prof. dr hab. Władysława Miodunki z grupą przedstawicieli liderów polonijnych. Mam zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu. Ze strony naukowców z Krakowa wypowiedziane zostały pozytywne opinie o redagowanym przeze mnie czasopiśmie „Projeções – revista de estudos polono-brasileiros”. Nota bene – było to jedyne pismo polonijne wychodzące w Brazylii i wydawane przeze mnie z ramienia Prowincji Towarzystwa Chrystusowego i przy współpracy z CESLA UW.

 

– 19-20 października 2001 r. na Uniwersytecie Regionalnym w Erechim (URI) odbywa się międzynarodowe seminarium naukowe etnii polskiej. Seminarium poświęcone zostało 126-rocznicy przybycia emigrantów polskich do stanu Rio Grande do Sul. Uczestniczyłem aktywnie w przygotowaniu tego ważnego wydarzenia w życiu społeczności polonijnej. W trakcie seminarium przedstawiłem referat na temat „pracy duszpasterskiej i polonijnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w stanie Rio Grande do Sul”.

 

– 24-27 października 2001 r. w Parańskim Uniwersytecie Federalnym (UFPR) w Kurytybie ma miejsce Seminarium międzynarodowe zorganizowane przez wspomnianą uczelnię oraz CESLA Uniwersytetu Warszawskiego. Temat Seminarium: „Wielokulturowość i formacja przestrzeni społecznej w Ameryce Łacińskiej i Europie”. Uczestniczę w otwarciu Seminarium oraz wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez prof. Rubem César Fernandesa z Rio de Janeiro, który przed laty studiował w Polsce i biegle włada językiem polskim. Po wykładzie odbywa się dyskusją, w której biorę aktywny udział.

 

– 10-11 marca 2002 r. w Kurytybie przebywali naukowcy ze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi pragnący nawiązać kontakty z Polonią brazylijską. Towarzyszyłem polskim naukowcom w spotkaniach z przedstawicielami Polonii oraz umożliwiałem kontakt z brazylijskimi intelektualistami w tym mieście.

 

– 17-18 października 2002 r.  na Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie miało miejsce VII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Poświęcone było duchowieństwu polskiemu w świecie. W trakcie tego wydarzenia przedstawiłem referat „Biskupi polscy i polskiego pochodzenia w Brazylii”.

 

– 27 listopada 2002 r. w redakcji Polskiego Słownika Biograficznego przy Instytucie PAN w Krakowie podpisuję umowę o – zaproponowanej mi uprzednio – współpracy.

 

– 18-19 września 2006 r. w Akademii Polonijnej w Częstochowie odbywa się międzynarodowy kongres „Fundacje polonijne w świecie: perspektywy współpracy z organizacjami kulturalnymi i technicznymi”. Uczestniczę w kongresie i w moim referacie przedstawiam „współczesną rzeczywistość społeczności polonijnej w Brazylii”.

 

– 26 maja 2008 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się międzynarodowe kolokwium i forum naukowe z okazji 20-lecia istnienia Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) tej uczelni: „Ameryka Łacińska – interpretacje w początkach XXI wieku”. Tematyka mojego referatu to: „Czasopiśmiennictwo Polonii brazylijskiej. Od (1892-1939) do (1999 -)”.

 

– 1-2 maja 2009 r. w miasteczku Águia Branca, w stanie Espírito Santo odbywają się uroczystości związane z 80-leciem polskiego osadnictwa. W związku z tymi obchodami – przygotowałem sympozjum naukowe „Brazylia – Polska. Polacy w Brazylii: dziedzictwo i wyzwania”. W trakcie tego sympozjum przedstawili swoje referaty: prof. dr Tadeusz Paleczny – UJ – Kraków, mgr Mariano Kawka z Uniandrade – Kurytyba, dr Cláudia Kawka Martins z Colégio Militar – Kurytyba, prof. dr Henryk Siewierski z Uniwersytetu (UnB) – stołecznego w Brasílii. Podczas tego sympozjum przedstawiłem referat: „Polonia w Orle Białym współcześnie. Analiza przeprowadzonych badań”. Sympozjum odbywało się w języku portugalskim i uczestniczyło w nim ponad 100 osób; większość stanowiła młodzież studiująca.

 

– 12 października 2010 r. w domu głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja polonijna „Duszpasterstwo migrantów – duszpasterstwem rodzin”. Wśród prelegentów byli naukowcy z polskich uczeni, a także duszpasterze polonijni z Brazylii, Danii, Hiszpanii, Irlandii i Włoch. Reprezentowałem społeczność Polonii brazylijskiej przedstawiając referat „Duszpasterstwo polonijne w Brazylii: historia i współczesność”.

 

– 18-19 grudnia 2010 r. na Uniwersytecie (Unibave) w Orleans, w stanie Santa Catarina (ok. 600 km na południe od Kurytyby), z inicjatywy rektora tejże uczelni prof. Celso de Oliveira Souza miała miejsce dla społeczności akademickiej i mieszkańców municypium promocja polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia pt.: „Natal Polonês”. W trakcie mojego wystąpienia przybliżyłem uczestnikom tego spotkania „polskie zwyczaje religijne i ludowe związane ze świętami Bożego Narodzenia”.

 

– 8-9 kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Światowej Rady Badań nad Polonią „Polacy w Ameryce Łacińskiej. Ethos patriotyczny w warunkach wychodźstwa polskiego”. Podczas w konferencji przedstawiłem referat  pt. „Duszpasterstwo polskie w Brazylii”.

 

– 14-16 marca 2012 r. w kampusie Parańskiego Uniwersytetu Stanowego UNICENTRO w Irati odbywało się II Międzynarodowe Sympozjum Studiów Słowiańskich. Zostałem zaproszony przez organizatorów tego sympozjum do udziału (14 marca) w debacie przy „okrągłym stole”: „Słowiaństwo: Powstawanie tożsamości słowiańskich”, gdzie przedstawiłem 120-letnią historię czasopiśmiennictwa polskiej grupy etnicznej na tle jej 143 lat obecności w Brazylii. Szczególną uwagę w moim referacie poświęciłem czasopismom naukowym wydawanym w języku portugalskim: „Anais da comunidade brasileiro-polonesa”, „Projeções – Revista de estudos polono-brasileiros” i „Polonicus – Revista de reflexão Brasil-Polônia”.

 

 

Inne:

– w dniach od 1 do 3 października 1997 r. uczestniczyłem w II Międzynarodowym Kongresie Teologiczno-Pastoralnym o Rodzinie w Rio de Janeiro. Na zakończenie kongresu przybył papież Jan Paweł II, który skierował do uczestników swoje przesłanie. Podczas tego kongresu pełniłem rolę sekretarza i tłumacza kilkudziesięcioosobowej grupy delegatów przybyłych z Polski na wspomniany Kongres.

 

– 30 listopada – 2 grudnia 2007 r. w Kurytybie odbyła się pierwsza edycja witryny literackiej Polonii brazylijskiej. Organizacją witryny był Konsulat Generalny RP oraz zarząd krajowy „Braspol”. Na rozpoczęcie witryny przedstawiłem referat wprowadzający „Spojrzenie na aktualną literaturę polonijną w Brazylii”.

 

– Na zaproszenie Federalnego Uniwersytetu Parańskiego (UFPR) w Kurytybie byłem członkiem komisji konkursu publicznego w znajomości języka polskiego, oceniającej kandydatów ubiegających się o stanowisko nauczyciela akademickiego na wydziale współczesnych języków obcych w dziedzinie nauk humanistycznych (22 – 24 stycznia 2009).

 

– 27 – 29 listopada 2009 r. w Kurytybie odbywa się druga edycja witryny literackiej Polonii brazylijskiej. Organizacją witryny był Konsulat Generalny RP oraz zarząd krajowy „Braspol”. Podobnie, jak w pierwszej edycji, tak i w tej, miałem możliwość wystąpienia z referatem mówiąc o historii i różnorodności piśmiennictwa polonijnego w Brazylii.

 

– W charakterze zaproszonego gościa – spośród zasiadających przy stole prezydialnym – mówiłem o poezji Norwida w trakcie inauguracji katedry polonistyki im. Cypriana Norwida w Instytucie Literatury na Uniwersytecie (UnB) w stołecznej Brasílii (27 kwietnia 2011 r.)

 

 

 

Pomoc naukowa dla doktorantów:

– Pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu badań terenowych w południowych stanach Brazylii, pomoc merytoryczna w doborze bibliografii, konsultacje naukowe dla:

– Mariusza Malinowskiego z UW. Dysertacja pt.: „Tendencje przemian organizacji polonijnych w Argentynie i Brazylii” została ukoronowana doktoratem z filozofii w UJ w Krakowie w 2005 r.;