Prezentacja

Jogar gratuitamente no site de Betmaster cassino "Caca Niquel Halloween" Aqui no site CacaNiquelHalloween.com os amantes de jogos de caça niqueis Halloween encontram as melhores opções de jogos online totalmente gratis, nós trazemos a todos os nossos visitantes muita emoção e diversão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Aproveite todas as nossas opções de jogos grátis ...

Prezentacja czasopisma

Zdzisław MALCZEWSKI SChr

Odwiedzającym nasz portal, przedstawiamy czasopismo wspólnoty polonijnej w Brazylii. Po wielu naradach i dyskusjach, postanowiliśmy dać nowej publikacji tytuł Polonicus – Revista de reflexão Brasil-Polônia. Dlaczego taki tytuł czasopisma? Prze jego nazwę chcemy skierować uwagę czytelnika na charakterystykę tego czasopisma. Wyrażenie „polonicus”, wywodzące się z języka łacińnskiego, odnosi się do wszystkiego co ma związek z Polską, jej kulturą, tradycjami i zwyczajami. Słowo to może oznaczać też osobę, która w nowym otoczeniu, tworzyła nowe dobra kulturalne, które odnosiły się do przestrzeni geograficznej narodu polskiego. W wielu wypadkach słowo „polonicus” określa jakieś dzieło odnalezione, ktore wskazuje na jego  polskie pochodzenie. Po portugalsku „polônico” będzie także coś odkrytego jako rzadkość w wielu dziedzinach, a nie mającego łączności z przestrzenią geograficzną Polski, ale w jakiś sposób się z nią łączy. Poza tym włączamy do tego określenia również różne  ślady spotykane w wielu miejscach, a które swoją specyfiką wskazują na autorów i mówią nam o tym wszystkim, pośrednio lub bezpośrednio, że są polskiego pochodzenia. W różnych regionach świata spotykamy tego typu ślady, które właśnie określamy mianem „polonicus”.

 

Nasz periodyk Polonicus pragnie właśnie utożsamić się z tym zjawiskiem, łacząc poprzez swoje materiały , osoby, mające te same korzenie etniczne, lub też Brazylijczyków innych etnii, zainteresowanych tym wszystkim co odnosi się do Polski i jej bogactwa kulturalnego.

 

W naszym czasopiśmie poświęcimy wiele miejsca tym „polonikusom”. Tymbardziej, że słowo to, które powstało właśnie w Brazylii, określa Brazylijczyków o polskich korzeniach etnicznych. Z racji miejsca urodzenia i posiadanego obywatelstwa, jest się Brazylijczykiem.  Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę pochodzenie etniczne danej osoby  z racji krwi, nie możemy jej nazwać „polską”,  ale może być określona jako „polonica”.

 

W naszej brazylijskiej rzeczywistości, znacząca liczba osób urodziła się w tym kraju (liczy się ją na 2-3 milionów), w których żyłach płynie polska krew. Mówi się o osobach, które z racji swojej etnicznej przynależności czują jakąś łączność z Polską.

 

Czasopismo Polonicus chciałby włączyć się do tej długiej i różnorodnej listy dzienników i czasopism, które ukazywały się w Brazylii  od 1892 r., kiedy to powstało pierwsze czasopismo polskie w tym kraju Gazeta polska w Brazylii, wydawane przez grupę polskich emigrantów w Kurytybie, kierowane do polskiej wspólnoty, która w tym czasie powstawała w Brazylii[1]. Nasza nowa publikacja chce wejść w linię czasopism natury naukowej, której celem będzie przedstawić historię i zdobycze emigracyjnej wspólnoty polonijnej w Brazylii. Ostatnim czasopismem tego typu, publikowanym w latach 1999-2009 było Projeções  – Revista de estudos polono-brasileiros[2].

 

Polonijni intelektualiści i Rada Świeckich, która działa przy Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, zaangażowani w ideał wydawnictwa  Projeções, zasugerowali rektorowi PMK w Brazylii kontynuację wydawniczą. Zdecydowaliśmy więc by nasz wysiłek inlektualny i wydawniczy został skierowany, w pierwszym półroczu 2010 r., do naszych czytelników, poprzez pierwszy numer Polonicus – Revista de reflexão Brasil-Polônia. Cieszy  nas i napawa wielkim optymizmem na przyszłość fakt, że intelektualiści, tak brazylijscy, jak i polscy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w Radzie Doradczej czasopisma. Chodzi tu o specjalistów, którzy znają   i orientują się bardzo dobrze w sprawach, które chcemy omawiać  na stronach naszego periodyku.

 

Zapraszamy Szanownych Czytelników, by byli złączeni razem z nami w  przeżywaniu wspólnego wysiłku przy odkrywaniu historii, jak też dzisiejszej rzeczywistości wspólnoty polonijnej w Brazylii. Będziemy dalej obserwowali istniejące wielorakie punkty styczne, które z pewnością powiększą się jeszcze bardziej między dwoma zaprzyjaźnionymi narodami: Brazylią i Polską. W miarę naszych możliwości, na stronach naszego czasopisma, postaramy się przybliżyć naszym Drogim Czytelnikom tę szeroką problemytykę kontaktów polsko-brazylijskich.

 

Czasopismo Polonicus – Revista de reflexão Brasil-Polônia będzie miało następujące działy: Polônia/Polska, Artigos/Artykuły, Poemas/Wiersze, Entrevistas/Wywiady, Resenhas/Przegąd literacki, Crônicas/Wydarzenia, i Efemerides/Diariusz. Celem zrozmienia zawartości każdego numeru, Polakom nie znającym języka portugalskiego, tytuł każdego tekstu będzie także podany w języku polskim. Przy końcu każdego artykułu, przedstawimy streszczenie również w języku polskim.

 

W imieniu zespołu  redakcyjnego: Henryka Siewierskiego, Mariano Kawki i Piotra Kilanowskiego, oraz moim własnym, pozdrawiam Ciebie Drogi Gościu odwiedzający tę naszą stronę internetową, życzę przyjemnej lektury i zapraszam do współpracy z nami.

 

Zdzisław MALCZEWSKI SChr – redaktor

 

[1]Malczewski Z., Ślady polskie w Brazylii / Marcas da presença polonesa no Brasil, Varszawa: Biblioteka Iberyjska, 2008, s. 211-223.

[2]Tamże, s. 150-153.